Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy Zespołem Szkół, działającym na terenie Trzebowniska, wsi Stobierna Krzywe.

          Realizujemy program nauczania na trzech poziomach: nauczanie zintegrowane(klasy 0-III) , nauczanie blokowe: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum .Chcemy być szkołą przyjazną dla ucznia, rodzica i nauczycieli. Naszym celem jest stworzenie dobrej, przyjaznej, życzliwej atmosfery i pomaganie dziecku w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej oraz wzmacnianie wiary we własne siły.

Zapewnienie warunków do rozwoju samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

Jesteśmy szkołą przyjazną naturalnemu środowisku.

             Celem działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły jest wykształcenie u ucznia zespołu pozytywnych cech, do których należą:

  • samodzielność,
  • ciekawość świata,
  • krytycyzm,
  • rozwaga,
  • prawność,
  • tolerancja,
  • sumienność i punktualność.

Szkoła stanowi przyjazne otoczenie, wolne od istotnych animozji pomiędzy uczniami oraz uczniami i ich nauczycielami, jest miejscem w którym przyjemnie jest się uczyć i pracować. Pozwala uczniom na swobodne wypowiadanie opinii i uzyskanie wyjaśnień.

 Stawia na dużą samodzielność dzieci, dyskretnie jedynie nadzorowaną przez wychowawców.

Copyright ZS nr 2 w Stobiernej