Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

boss at desk looking a mcDyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej informuje, że w dniu 13 października 2016r (tj. czwartek) lekcje odbywają się według obowiązującego planu zajęć. O godzinie 9:00 odbędzie się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu świetlica szkolna będzie czynna do godziny 15:30. Dzień 14 października 2016r (tj. piątek) - Dzień Edukacji Narodowej jest ustawowo dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu świetlica szkolna będzie czynna od godziny 8:00 do 14:00. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej zapewni uczniom, którzy przyjdą w tym czasie do szkoły zajęcia opiekuńcze. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek pisemnej deklaracji pozostawienia dziecka – ucznia pod opieką nauczycieli w tym dniu.


 

Copyright ZS nr 2 w Stobiernej