Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

boss at desk looking a mcDyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej informuje, iż w dniach 18-20 kwietnia 2016r. (tj. poniedziałek, wtorek, środa) klasa 3 gimnazjum pisze egzamin.

 W tych dniach ulegają zmianie godziny zajęć edukacyjnych wg poniższego harmonogramu.

 

18 kwiecień 2016r. Poniedziałek (Obiad 13:45-14:00)

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki
w godzinach od 8:00 do 13:00. Od 13:00 do 16:30 zajęcia dydaktyczne wg planu

 

Czas trwania lekcji Klasa I Klasa II Klasa III
13:00 – 13:45 Edukacja Edukacja Edukacja
14:00 – 14:45 Edukacja Edukacja Edukacja
14:50 – 15:25 Edukacja Edukacja Edukacja
15:45 – 16:30 Edukacja Edukacja Edukacja

 

Czas trwania lekcji Klasa IV Klasa V Klasa VI
13:00 – 13:45 Matematyka Historia J. polski
14:00 – 14:45 Przyroda J. polski Historia
14:50 – 15:25 Historia Przyroda Godz. wychowawcza
15:45 – 16:30 J. polski WF Przyroda

 

19 kwiecień 2016r. Wtorek (Obiad 13:45-14:00)

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki
w godzinach od 8:00 do 13:00. Od 13:00 do 16:30 zajęcia dydaktyczne wg planu

 

Czas trwania lekcji Klasa I Klasa II Klasa III
13:00 – 13:45 J. angielski J. angielski J. angielski
14:00 – 14:45 Edukacja Edukacja Edukacja
14:50 – 15:25 Edukacja Edukacja Edukacja
15:45 – 16:30 Edukacja Edukacja Edukacja

 

Czas trwania lekcji Klasa IV Klasa V Klasa VI
13:00 – 13:45 Matematyka Historia Historia
14:00 – 14:45 J. angielski J. angielski J. polski
14:50 – 15:25 Przyroda J. polski Matematyka
15:45 – 16:30 J. polski J. polski Przyroda

 

20 kwiecień 2016r. Środa


Ten dzień jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1-6 szkoły podstawowej oraz klas 1-2 gimnazjum.
W tym dniu zorganizowane są zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów, których rodzice nie mogą
zapewnić opieki w godzinach od 8:00 do 16:30).

 

Oddział przedszkolny w dniach 18-20 kwietnia 2016r. pracuje według obowiązującego planu zajęć.

 

Dla klas gimnazjalnych (klasy 1 i 2) dni od 18-20 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


 

 

Copyright ZS nr 2 w Stobiernej