Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Klasa

Dzień

Godzina

Małgorzata Chorzempa

Praca z testami egzaminacyjnymi

III Gim.

środa

13:25 – 14:10

Małgorzata Chorzempa

Zajęcia wyrównawcze

II Gim.

piątek ( w miarę potrzeb)

13:25 – 14:10

Lidia Czarniecka

Klub Młodego Odkrywcy

5 – 7 SP

Wtorek

wg harmonogram

Katarzyna Hałys

Zajęcia wyrównawcze

I, II, III Gim.

wtorek

7:30 – 8:00

Magdalena Nowak

Kółko teatralne

4

poniedziałek

13:25 – 14:10

Bożena Kupiszewska

Konsultacje

5,6, III Gim.

poniedziałek

14:30 – 15:00

Lidia Czarniecka

Konsultacje

4,5

6

7

środa

środa

środa

  1. - 8.45

13.25 – 14.10

14.15 – 15.00

Renata Zielińska

Zajęcia wyrównawcze

1 SP

poniedziałek

(w miarę potrzeb)

Renata Zielińska

Koło „Super Głowy”/

Zajęcia wyrównawcze

1 SP

poniedziałek

( zamiennie)

12:30 – 13:15

Anna Rogowska

Praca z uczniem zdolnym
 ( zajęcia matematyczne. przygotowanie do konkursu ortograficznego

 i matematycznego)

 3 SP

poniedziałek

12:30 – 13:05

Anna Rogowska

Zajęcia artystyczne

3 SP

czwartek

12:30 – 13:05

Monika Piekło

SKS

4 - 6

piątek

13:15 – 14:10

Monika Piekło

Basen

1,2,3 SP

środa

8:00 – 10:25

Michał Stelmach

Basen

1,2,3 SP

środa

8:00 – 10:25

Michał Stelmach

SKS

4-6

I-III Gim.

środa

15:00-16:30 SP dz

16:30 – 18:00 Gim. dz

Michał Stelmach

Dodatkowe zajęcia sportowe

3 SP

poniedziałek

12:30-13:15

Magdalena Gomółka

Chór szkolny

4-6

wtorek

( w miarę potrzeb)

14:10-15:00

Anna Skała-Duda

Przygotowanie do egzaminu gim.

III Gim.

piątek

7:15-8:00

Jolanta Nowak

Koło Misyjne

4,5

piątek

 (co drugi tydzień)

13:25 – 14:10

Jolanta Nowak

Szkolne Koło Caritas

6

I, II Gim.

poniedziałek

(co drugi tydzień)

13:25 – 14:10

Barbara Steciuk

Zajęcia wyrównawcze

2 SP

poniedziałek

czwartek

piątek

8:10 – 8:40

7:30 – 8:00

7:30 -8:00

Magdalena Fluda

Zajęcia wyrównawcze

2,3 SP

czwartek 

(w miarę potrzeb)

13:00-13:45

Aurelia Czyjt

Konsultacje

z j. niemieckiego

I, II Gim.

 III Gim.

wtorek

wtorek

14:15 – 15:00

15:00 – 15:45

Agnieszka Bernat

Zajęcia wyrównawcze
 z matematyki

II GIM

Poniedziałek

8:00 - 8.45

Agnieszka Bernat

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z matematyki

III GIM.

Czwartek

7.15 - 8.00 
Copyright ZS nr 2 w Stobiernej