Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

Po sukcesie jakie odniosły uczennice zajmując II MIEJCE W FINALE WOJEWÓDZKIM IGRZYSK DZIECI w unihokeju dziewcząt przyszedł czas na podium w konkursach matematycznych. 

Po uzyskaniu dobrych wyników w konkursie „ALFIK MATEMATYCZNY’, „KANGUREK”  uczniiowie  naszej szkoły wyjechali na Uniwersytet Rzeszowski na konkurs matematyczny ”CONGRESSIO-MATHEMATIKA” . Naszą szkołę reprezentowali najlepsi z naj-lepszych : kl.4 – Nikodem Słonina, kl.5 Hubert Kamiński, kl.6 -Bartłomiej Cieśla oraz Julia Burek, gim: Edyta Matuła, Andżelika Ożóg. Uczniowie wykazali się dużo wiedzą  z matematyki zajmując III miejsce w kategorii klas IV – V – kl.5 -Hubert Kamiński.  W kategorii klas VI – VII ---III miejsce zajął Cieśla Bartłomiej. Opiekunem laureatów była pani Lidia Czarniecka. Pozostali uczestnicy  z wysokimi wynikami  znaleźli się tuż za podium. Gratulujemy wszystkim uczestnikom tak wspaniałych wyników i czekamy na dalsze sukcesy         w sporcie ale i również w konkursach z  przedmiotów ścisłych. (zapraszamy do galerii)

ALFIK MATEMATYCZNY

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

edycja XXIII

Zachęcamy wszystkich chętnych uczniów klas IIs.p.- III gim. do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie  „Alfik Matematyczny”, który odbędzie się 22 listopada o godz. 13:00 – 14.30 w naszej szkole.
Alfik Matematyczny to popularny konkurs matematyczny, znany od 22 lat wśród uczniów szkół podstawowych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań.
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.jersz.pl
Opłata za udział w konkursie wynosi: 9zł/osoba.

 
   

TERMIN ZGŁOSZEŃ - 30 PAŹDZIERNIKA 2017

Głoszenia u nauczycielek z matematyki:

L.Czernieckiej i A.Bernat

 


 

Oddział Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzebownisku oraz Wójt Gminy Trzebownisko zapraszają do udziału w konkursie.

Etap szkolny odbędzie się 21 kwietnia 2017r. o godz. 12:30 (proszę nie przychodzić wcześniej do szkoły, gdyż trwają egzaminy gimnazjalne). 
Konkurs przeznaczony dla klasy 5-6 szkoły podstawowej oraz klas 1-2 gimnazjum.

Pytania na podstawie, któych zostanie przygotowany test wiedzy dostępne w formacie .pdf tutaj. Odpowiedzi do pytań zamieszczone na ostatnich stronach dokumentu.

W finale gminnym zgodnie z ustaleniami, uczestniczy po 5 osób z każdej grupy wiekowej (szkoła podstawowa klasa i gimnazjum).

Finał gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega Pożarom", odbędzie się dnia 26.04.2017r. o godzinie 9:00 w Świetlicy Domu Ludowego w Tajęcinie.

Organizator turnieju zapewnia: nagrody rzeczowe dla najlepszych finalistów.

Zwycięscy finału gminnego będą startować w finale powiatowym w Rzeszowie.

Zapraszamy do udziału.


 

       KONKURS

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji zabawy matematycznej z elementami rywalizacji, czyli Konkursu Matematyczne Preteksty.

     v  Jest 13 kategorii wiekowych, a najmłodsi uczestnicy startują w kategoriach rodzinnych.

     v  Koszt udziału „do udźwignięcia”- 3 zł od uczestnika.

     v  Każdy uczestnik otrzymuje Radosny Sześcian – łamigłówkę przestrzenną, która jest zabawka edukacyjną.

     v  Na stronie internetowej www.MatPret.pl  znajduje się łącze do internetowego serwisu Konkursu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

     v  Chętni uczniowiepowinni zgłaszać się do nauczycielek matematyki lub wychowawczyń (uczniowie klas 0 –III sp)

man gears in head thi a mcZespół Szkół nr 2 w Stobiernej oraz GOK w Trzebownisku zaprasza uczniów szkół podstawowych
do udziału
w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. "Ozdoba choinkowa"

 

REGULAMIN

 1. Konkurs ma na celu propagowanie aktywności plastycznej wśród uczniów, zachęcanie ich do twórczego myślenia, dostrzeganie piękna Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie szacunku do tradycji.
 2. Technika wykonania prac dowolna - wg własnego pomysłu. Forma – kompozycja przestrzenna.
 3. Jury konkursowe dokona oceny prac biorąc pod uwagę:
  • estetykę,
  • wybór środków wyrazu plastycznego dla oddania charakteru kompozycji,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 4. Wyboru najlepszych prac, które wezmą udział w konkursie dokonują nauczyciele w swoich placówkach. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace z każdej klasy.
 5. Prace wraz z dokładnym opisem (imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna) prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej do dnia 15.12.2016r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16.12.2016r.
 7. Komisja przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa w dwóch kategoriach wiekowych: I-III oraz IV- VI.
 8. Wyniki konkursu, za pisemną zgoda jej uczestników (zał. nr 2), zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej i oficjalnym profilu szkoły w serwisie społecznościowym facebook.
 9. Ekspozycja nagrodzonych prac zostanie zorganizowana w Zespole Szkół nr 2 w Stobiernej, od 20.12.2016r. do 13.01.2017r.
 10. Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Renaty Zielińskiej. Kontakt telefoniczny - Zespół Szkół nr 2 w Stobiernej (17) 7714047.
 11. Do nadesłanych prac, prosimy dołączyć zbiorczą listę uczestników (zał. nr 1) wraz z podpisaną zgodą na publikacje danych osobowych dziecka (zał. nr 2)

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki:

 1. Regulamin
 2. Zbiorcza lista uczestników (zał. nr 1)
 3. Zgoda na publikację danych osobowych (zał. nr 2)

 


 

Do udziału w Konkursie mogą przystąpić całe klasy szkolne w następujących kategoriach konkursowych:  

 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczniów danej klasy pracy plastycznej pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”. Należy wybrać jedną z form z podanych niżej propozycji:

 • logo wraz z hasłem reklamowym
 • plakat
 • ulotka
 • kartka z kalendarza (na jeden wybrany miesiąc)
 • kalendarz całoroczny (na jednej stronie, graficzna oprawa tematyczna) 

Każda szkoła może zgłosić jedną klasę. Pracę konkursową należy wykonać na jednej kartce w formacie A4, w dowolnej technice.

Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać pocztą do właściwego terytorialnie kuratorium oświaty w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września 2016 r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej, potwierdzona pieczęcią wpływu.  

Nagrodą w Konkursie będzie udział w uroczystej Gali Finałowej Konkursu trzech klas − laureatów trzech kategorii konkursowych, wraz z ich opiekunami, w dniu 1 grudnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


 

III edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Do czego MORZE służyć może?”

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej serdecznie zaprasza do udziału w III edycji konkursu plastycznego o tematyce morskiej pt. „Do czego MORZE służyć może”. Interpretacja tematu jest dowolna.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18. roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku Polski, jako kraju morskiego, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji
i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką morską.

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego) do dnia 21 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Morskiej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
z dopiskiem ”Konkurs plastyczny”

Uczestnik może przesłać jedną pracę, na odwrocie której należy dokleić kartę zgłoszenia.

Więcej na:   https://www.mgm.gov.pl/298-konkurs-plastyczny-do-czego-moze-sluzyc-morze


 

Oddział Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzebownisku oraz Wójt Gminy Trzebownisko zapraszają do udziału w konkursie.

Etap szkolny odbędzie się 4 kwietnia 2016r. o godz. 10:00.
Konkurs przeznaczony dla klasy 6 szkoły podstawowej oraz klas 1-3 gimnazjum.

Do etapu szkolnego obowiązywać będzie pierwszych 10 stron z załączonego pliku - odpowiedzi na końcu testu.

 

Link do pliku w formacie .pdf tutaj.

 

Pozostałe pytania mogą wystąpić na finale gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega Pożarom", który odbędzie się dnia 14.04.2016r. o godzinie 9:00 w Świetlicy Domu Ludowego w Tajęcinie.

W finale gminnym zgodnie z ustaleniami, uczestniczy po 5 osób z każdej grupy wiekowej (szkoła podstawowa klasa 6 i gimnazjum klas 1-3).

 

Pod niżej podanym linkiem można rozwiązywać testy online

http://www.straz.swiebodzin.pl/testy_OTWP_szkola_podstawowa/test.php


 

man gears in head thi a mcZespół Szkół nr 2 w Stobiernej oraz GOK w Trzebownisku zaprasza uczniów szkół podstawowych
do udziału
w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. "Ozdoba choinkowa"

 

REGULAMIN

 1. Konkurs ma na celu propagowanie aktywności plastycznej wśród uczniów, zachęcanie ich do twórczego myślenia, dostrzeganie piękna Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie szacunku do tradycji.
 2. Technika wykonania prac dowolna - wg własnego pomysłu. Forma – kompozycja  przestrzenna.
 3. Jury konkursowe dokona oceny prac biorąc pod uwagę:
  • estetykę,
  • wybór środków wyrazu plastycznego dla oddania charakteru kompozycji,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 4. Wyboru najlepszych prac, które wezmą udział w konkursie dokonują nauczyciele w swoich placówkach. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace z każdej klasy.
 5. Prace wraz z dokładnym opisem (imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna) prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej do dnia 14.12.2015r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.12.2015r.
 7. Komisja przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa w dwóch kategoriach wiekowych:  I - III oraz  IV- VI.  
 8. Wyniki konkursu, za pisemną zgodą jej uczestników (zał. nr 2), zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 i oficjalnym profilu szkoły w serwisie społecznościowym facebook.
 9. Ekspozycja nagrodzonych prac zostanie zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 2 w Stobiernej,  od 18.12.2015r. do 29.01.2016r.
 10. Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Renaty Zielińskiej. Kontakt telefoniczny - Zespół Szkół nr 2 w Stobiernej  (17) 7714 – 047.
 11. Do nadesłanych prac, prosimy dołączyć zbiorczą listę uczestników (zał. nr 1) wraz z podpisaną zgodą na publikacje danych osobowych dziecka (zał. nr 2)

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Copyright ZS nr 2 w Stobiernej