Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

man gears in head thi a mcZespół Szkół nr 2 w Stobiernej oraz GOK w Trzebownisku zaprasza uczniów szkół podstawowych
do udziału
w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. "Ozdoba choinkowa"

 

REGULAMIN

 1. Konkurs ma na celu propagowanie aktywności plastycznej wśród uczniów, zachęcanie ich do twórczego myślenia, dostrzeganie piękna Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie szacunku do tradycji.
 2. Technika wykonania prac dowolna - wg własnego pomysłu. Forma – kompozycja przestrzenna.
 3. Jury konkursowe dokona oceny prac biorąc pod uwagę:
  • estetykę,
  • wybór środków wyrazu plastycznego dla oddania charakteru kompozycji,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 4. Wyboru najlepszych prac, które wezmą udział w konkursie dokonują nauczyciele w swoich placówkach. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace z każdej klasy.
 5. Prace wraz z dokładnym opisem (imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna) prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej do dnia 15.12.2016r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16.12.2016r.
 7. Komisja przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa w dwóch kategoriach wiekowych: I-III oraz IV- VI.
 8. Wyniki konkursu, za pisemną zgoda jej uczestników (zał. nr 2), zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej i oficjalnym profilu szkoły w serwisie społecznościowym facebook.
 9. Ekspozycja nagrodzonych prac zostanie zorganizowana w Zespole Szkół nr 2 w Stobiernej, od 20.12.2016r. do 13.01.2017r.
 10. Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Renaty Zielińskiej. Kontakt telefoniczny - Zespół Szkół nr 2 w Stobiernej (17) 7714047.
 11. Do nadesłanych prac, prosimy dołączyć zbiorczą listę uczestników (zał. nr 1) wraz z podpisaną zgodą na publikacje danych osobowych dziecka (zał. nr 2)

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki:

 1. Regulamin
 2. Zbiorcza lista uczestników (zał. nr 1)
 3. Zgoda na publikację danych osobowych (zał. nr 2)

 


 

Copyright ZS nr 2 w Stobiernej