Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

Do udziału w Konkursie mogą przystąpić całe klasy szkolne w następujących kategoriach konkursowych:  

  • szkoła podstawowa
  • gimnazjum

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczniów danej klasy pracy plastycznej pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”. Należy wybrać jedną z form z podanych niżej propozycji:

  • logo wraz z hasłem reklamowym
  • plakat
  • ulotka
  • kartka z kalendarza (na jeden wybrany miesiąc)
  • kalendarz całoroczny (na jednej stronie, graficzna oprawa tematyczna) 

Każda szkoła może zgłosić jedną klasę. Pracę konkursową należy wykonać na jednej kartce w formacie A4, w dowolnej technice.

Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać pocztą do właściwego terytorialnie kuratorium oświaty w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września 2016 r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej, potwierdzona pieczęcią wpływu.  

Nagrodą w Konkursie będzie udział w uroczystej Gali Finałowej Konkursu trzech klas − laureatów trzech kategorii konkursowych, wraz z ich opiekunami, w dniu 1 grudnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


 

Copyright ZS nr 2 w Stobiernej