Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

III edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Do czego MORZE służyć może?”

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej serdecznie zaprasza do udziału w III edycji konkursu plastycznego o tematyce morskiej pt. „Do czego MORZE służyć może”. Interpretacja tematu jest dowolna.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18. roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku Polski, jako kraju morskiego, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji
i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką morską.

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego) do dnia 21 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Morskiej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
z dopiskiem ”Konkurs plastyczny”

Uczestnik może przesłać jedną pracę, na odwrocie której należy dokleić kartę zgłoszenia.

Więcej na:   https://www.mgm.gov.pl/298-konkurs-plastyczny-do-czego-moze-sluzyc-morze


 

Copyright ZS nr 2 w Stobiernej