Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

  1. CZAS PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DLA KLAS I-III SP

Dzień tygodnia

Czas pracy

Nauczyciel

Poniedziałek

12:30 – 16:00

p. mgr Magdalena Fluda

16:00 – 17:00

p. mgr Joanna Szwagiel

Wtorek

12:30 – 16:00

p. mgr Magdalena Fluda

16:00  - 17:00

p. mgr Joanna Szwagiel

Środa

8:00 – 10:30

p. mgr Joanna Szwagiel

13:25 – 16:00

p. mgr Magdalena Fluda

16:00 – 17:00

p. mgr Joanna Szwagiel

Czwartek

12:30 – 14:30

p. mgr Joanna Szwagiel

14:00 – 16:00

p. mgr Magdalena Fluda

16:00 – 17:00

p. mgr Joanna Szwagiel

Piątek

11:30 – 14:00

p. mgr Joanna Szwagiel

13:30 – 16:00

p. mgr Magdalena Fluda

16:00 – 17:00

p. mgr Joanna Szagiel


  1. CZAS PRACY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ

Dzień tygodnia

Czas pracy

Imię i nazwisko

Wtorek

12:30 – 15:30

p. mgr  Anna Rogowska

Środa

7:40 – 10:40

13:30 – 15:30 

p. mgr Anna Pleśniak

p. mgr  Anna Rogowska 

Czwartek

12:30 – 15:30

p. mgr Anna Pleśniak

Piątek

12:30 – 15:30

p. mgr Anna Pleśniak

Copyright ZS nr 2 w Stobiernej