Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

PLAN DODATKOWYCH DNI WOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej informuje o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017. W tych dniach zapewniona zostaje opieka nauczycielska dla uczniów, których rodzice zadecydują o ich przyjściu do szkoły.

 

Plan dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej:

Lp. Data dnia wolnego Dzień wolny dla uczniów  Dzień tygodnia
1. 31 października 2016r.

kl. I-VI szkoły podstawowej

poniedziałek
2. 20 kwietnia 2017r. kl. I-VI szkoły podstawowej czwartek
3. 21 kwietnia 2017r kl. I-VI szkoły podstawowej piątek
4. 2 maja 2017r. kl. I-VI szkoły podstawowej wtorek
5. 16 czerwca 2017r. kl. I-VI szkoły podstawowej piątek
6. 21 czerwca 2017r. kl. I-VI szkoły podstawowej środa 

 

Plan dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów Gimnazjum nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej:

Lp. Data dnia wolnego Dzień wolny dla uczniów  Dzień tygodnia
1. 31 października 2016r kl. I-III gimnazjum poniedziałek
2. 19 kwietnia 2017r.

kl. I-III gimnazjum

kl. III – egzamin

środa
3. 20 kwietnia 2017r.

kl. I-III gimnazjum

kl. III – egzamin

czwartek
4. 21 kwietnia 2017r.

kl. I-III gimnazjum

kl. III – egzamin

piątek
5. 2 maja 2017r. kl. I-III gimnazjum wtorek
6. 16 czerwca 2017r. kl. I-III gimnazjum piątek
7. 21 czerwca 2017r. kl. I-III gimnazjum środa

 

Uzgodniono w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz Przewodniczącą Rady Rodziców.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej zapewni uczniom, którzy przyjdą w tym czasie do szkoły zajęcia opiekuńcze. Rodzice mają obowiązek pisemnej deklaracji pozostawienia dziecka – ucznia pod opieką nauczycieli w danym dniu wolnym od zajęć dydaktycznych (w terminie minimum 2 dni wcześniej).

Copyright ZS nr 2 w Stobiernej