Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej zapewni uczniom, którzy przyjdą w tym czasie do szkoły zajęcia opiekuńcze. Rodzice mają obowiązek pisemnej deklaracji pozostawienia dziecka- ucznia pod opieką nauczycieli w danym dniu wolnym od zajęć dydaktycznych (w terminie minimum 5 dni wcześniej). 

Lp.

Data dnia wolnego

Dzień wolny dla uczniów 

Dzień tygodnia

1.

2 listopada 2017r.

kl. I-VII szkoły podstawowej oraz II i III Gim.

czwartek

2.

18 kwietnia 2018r.

kl. I-VII szkoły podstawowej oraz II Gim

środa

3.

19 kwietnia 2018r.

kl. I-VII szkoły podstawowej oraz II Gim

czwartek

4.

20 kwietnia 2018r,

kl. I-VII szkoły podstawowej oraz II Gim

piątek

5.

2 maja 2018r.

kl. I-VII szkoły podstawowej oraz II i III Gim

środa

6.

1 czerwca 2018r.

kl. I-VII szkoły podstawowej oraz II i III Gim

piątek

7.

20 czerwca 2017r.

kl. I-VII szkoły podstawowej oraz II i III Gim

środa

8. 21 czerwca 2017r. kl. I-VII szkoły podstawowej oraz II i III Gim czwartek
Copyright ZS nr 2 w Stobiernej