Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

 Szkolny zestaw programów nauczania

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej
na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Przedmiot

Klasa

Nazwisko i imię nauczyciela realizującego program

Nazwa programu

Autor

Wydawnictwo

 

01/2017/2018

edukacja przedszkolna

„0”

p. Pikor Anna
p. Szwagiel Joanna

„Nasze przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

Małgorzata Kwaśniewska
Wiesława

Żaba-Żabińska

MAC Edukacja

 

02/2017/2018

edukacja wczesnoszkolna

1

p. Rogowska Anna

„Ja i moja szkoła na nowo” Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Jolanta Faliszewska

MAC Edukacja
Wydawnictwo Juka-91

 

03/2017/2018

edukacja wczesnoszkolna

2

p. Zielińska Renata

Program edukacji wczesnoszkolnej dla kl. I-III

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

WSiP

 

04/2017/2018

edukacja wczesnoszkolna

3

p. Steciuk Barbara

„Moje ćwiczenia” Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3

Aneta Jegier
Beata Szurowska

MAC Edukacja
Wydawnictwo Juka-91

 

05/2017/2018

język angielski

0

p. Fluda Magdalena

Program nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i klasach zerowych zgodny z podstawą programową z 27 sierpnia 2012

z późniejszymi zmianami

Mariola Bogucka
Dorota Łoś

Pearson Central Europe

 

06/2017/2018

język angielski

1

p. Fluda Magdalena

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

Mariola Bogucka

Pearson Central Europe

 

07/2017/2018

język angielski

2,3

p. Fluda Magdalena

Program nauczania języka angielskiego zgodny

z podstawą programową z 22 sierpnia 2012 z późniejszymi zmianami

Mariola Bogucka

Pearson Central Europe

 

08/2017/2018

język angielski

4

p. Fabińska Elwira

Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Podstawa programowa 2017

Melanie Ellis
Anna Rak

Oxford University Press Polska Sp.zo.o

 

09/2017/2018

język angielski

5,6

p. Fabińska Elwira

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej (II etap edukacyjny)

Melanie Ellis

Anna Rak

Oxford University Press Polska Sp.zo.o

 

10/2017/2018

język angielski

7

p. Fabińska Elwira

Program nauczania języka angielskiego zgodny

z nowa podstawą programową. Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017r dla klas VII-VIII SP(na okres przejściowy lata szkolne 2017-2020/2021)

Ewa Piotrowska

Tomasz Sztyber

Macmillan Polska

 

11/2017/2018

język angielski

II, III

p. Fabińska Elwira

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 1-3 gimnazjum poziom III.1 na podbudowie II etapu edukacyjnego

Melanie Ellis

Marianna Niesobska

Oxford University Press Polska Sp.zo.o

 

12/2017/2018

język niemiecki

7

p. Kempanowska Dorota

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII-VIII, poziom II.2/A1)

Anna Jaroszewska

Nowa Era

 

13/2017/2018

język niemiecki

II, III

p. Kempanowska Dorota

Program nauczania języka niemieckiego. Gimnazjum. Kurs podstawowy

Anna Jaroszewska

Nowa Era

 

14/2017/2018

język polski

4,7

p. Kupiszewska Bożena

„Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

 

15/2017/2018

język polski

5

p. Nowak Magdalena

„Czytać, myśleć, uczestniczyć” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

6

p. Kupiszewska Bożena

 

16/2017/2018

język polski

II, III

p. Nowak Magdalena

„Słowa na czasie” Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum

Małgorzata Chmiel,
Wilga Herman,
Zofia Pomirska,

Piotr Doroszewski

Nowa Era

 

17/2017/2018

historia

4

p. Urban Barbara

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii

w klasach 4-8 szkoły podstawowej

dr Tomasz Maćkowski

Nowa Era

 

18/2017/2018

historia i społeczeństwo

5,6

p. Urban Barbara

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej

dr Tomasz Maćkowski

Nowa Era

 

19/2017/2018

historia

7

p. Wanat Małgorzata

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii

w klasach 4-8 szkoły podstawowej

dr Tomasz Maćkowski

Nowa Era

 

20/2017/2018

historia

II, IIIG

p. Wanat Małgorzata

„Śladami przeszłości” Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum

Teresa Kowalewska
Tomasz Maćkowski

Nowa Era

 

21/2017/2018

matematyka

4

p. Bernat Agnieszka

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)

Marta Jucewicz
Marcin Karpiński
Jacek Lech

GWO

7

p. Czarniecka Lidia

 

22/2017/2018

matematyka

5,6

p. Czarniecka Lidia

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej)

Marta Jucewicz
Marcin Karpiński
Jacek Lech

GWO

 

23/2017/2018

matematyka

II, IIIG

p. Bernat Agnieszka

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I-III gimnazjum)

Marta Jucewicz
Marcin Karpiński
Jacek Lech

GWO

 

24/2017/2018

przyroda

4

p. Czarniecka Lidia

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

Nowa Era

 

25/2017/2018

przyroda

5,6

p. Czarniecka Lidia

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

Nowa Era

 

26/2017/2018

muzyka

4,7

p. Gomółka Magdalena

„Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki

w szkole podstawowej

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

Nowa Era

 

27/2017/2018

muzyka

5,6

p. Gomółka Magdalena

„Lekcja muzyki” Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

Nowa Era

 

28/2017/2018

zajęcia artystyczne

II, IIIG

p. Gomółka Magdalena

Program nauczania muzyki do zajęć artystycznych w gimnazjum

Eugeniusz Wachowiak

Agencja Wydawnicza „GAWA”

 

29/2017/2018

plastyka

4

p. Zielińska Renata

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas
Krystyna Onak
Marta Ipczyńska
Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

7

p. Gomółka Magdalena

 

30/2017/2018

plastyka

5

p. Zielińska Renata

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV- VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas
Krystyna Onak

Nowa Era

6

p. Gomółka Magdalena

 

31/2017/2018

religia

0,1,2

p. Nowak Jolanta

AZ-1-01/12

ks. dr Krzysztof Mielnicki

Jedność

3

ks. Korbecki Mariusz

 

32/2017/2018

religia

4,5,6

p. Nowak Jolanta

AZ-2-02/12

ks. dr Krzysztof Mielnicki

Jedność

 

33/2017/2018

religia

7,II, IIIG

p. Nowak Jolanta

AZ-3-01/10

ks. Paweł Mąkosa

Gaudium

 

34/2017/2018

zajęcia komputerowe

5,6

p. Kucaba Jacek

„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

 

35/2017/2018

informatyka

4,7

p. Bernat Agnieszka

„Lubię to!” Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

 

36/2017/2018

informatyka

II, IIIG

p. Kucaba Jacek

„Informatyka w ćwiczeniach” Program nauczania informatyki dla gimnazjum. Wydanie nowe

Bożena Kwaśny
Andrzej Szymczak
Maciej Wiłun

Nowa Era

 

37/2017/2018

technika

4

p. Kucaba Jacek

„Jak to działa?” Program nauczania techniki

w szkole podstawowej

Lech Łabecki
Marta Łabecka

Nowa Era

 

38/2017/2018

zajęcia techniczne

5,6

p. Kucaba Jacek

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Nowa Era

 

39/2017/2018

zajęcia techniczne

IIG

p. Kucaba Jacek

„Technika w praktyce – zajęcia żywieniowe” Program nauczania w gimnazjum. Zajęcia techniczne.

Ewa Uljasz

Nowa Era

 

40/2017/2018

wychowanie fizyczne

4

p. Piekło Monika

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej (2017 r.)

Krzysztof Warchoł

Fosze

7

p. Stelmach Michał

 

41/2017/2018

wychowanie fizyczne

5

p. Piekło Monika

Autorski program nauczania wychowania fizycznego (2014r.)

Krzysztof Warchoł

Fosze

6

p. Stelmach Michał

 

42/2017/2018

wychowanie fizyczne

II, IIIG

p. Stelmach Michał

„Zdrowie. Sport. Rekreacja” Program nauczania z wychowania fizycznego dla gimnazjum

Urszula Kierczak

Impuls

 

43/2017/2018

edukacja dla bezpieczeństwa

IIIG

p. Stelmach Michał

Program nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Mieczysław Borowiecki

PWN

 

44/2017/2018

wychowanie do życia w rodzinie

5,6

p. Wanat Małgorzata

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej

Teresa Król

Rubikon

 

45/2017/2018

wychowanie do życia w rodzinie

IIG

p. Wanat Małgorzata

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania dla klas I-III gimnazjum

Teresa Król

Rubikon

 

46/2017/2018

geografia

7

p. Chorzempa Małgorzata

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Nowa Era

 

47/2017/2018

geografia

II, IIIG

p. Chorzempa Małgorzata

Program nauczania geografii dla gimnazjum – Puls Ziemi

Ewa Maria Tuz

Nowa Era

 

48/2017/2018

fizyka

7

p. Kucaba Jacek

„Spotkania z fizyką” Program nauczania fizyki

w szkole podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat
Teresa Kulawik

Nowa Era

 

49/2017/2018

fizyka

II, IIIG

p. Kucaba Jacek

„Spotkania z fizyką” Program nauczania fizyki

w gimnazjum

Grażyna Francuz-Ornat
Teresa Kulawik

Nowa Era

 

50/2017/2018

biologia

7

p. Wróbel Matylda

„Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

Anna Zdziennicka

Nowa Era

 

51/2017/2018

biologia

II, IIIG

p. Wróbel Matylda

„Puls życia” Program nauczania biologii w gimnazjum

Anna Zdziennicka

Nowa Era

 

52/2017/2018

chemia

7

p. Wróbel Matylda

„Chemia Nowej Ery” Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Teresa Kulawik
Maria Litwin

Nowa Era

 

53/2017/2018

chemia

II, IIIG

p. Wróbel Matylda

„Chemia Nowej Ery” Program nauczania chemii w gimnazjum

Teresa Kulawik
Maria Litwin

Nowa Era

 

54/2017/2018

wiedza o społeczeństwie

II, IIIG

p. Wanat Małgorzata

„Dziś i jutro” Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum

Teresa Kowalewska

Nowa Era

Copyright ZS nr 2 w Stobiernej